Březen měsíc čtenářů 2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 14. ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů

PF 2023

Do nového roku Vám Knihovna města Olomouce přeje mnoho zdraví, úspěchů a hlavu ztracenou v příbězích.