Prvotiny

Knihovna města Olomouce vyhlašuje jednou za dva roky věkově a tematicky neomezenou literární soutěž PRVOTINY. V roce 2022 proběhla již po čtrnácté. Pro všechny, kteří mají literární ambice, ale zatím se neodvážili vyjít se svými texty na veřejnost, i pro ty, kteří do soutěží přispívají běžně. Prvotiny jsou ideální šance podělit se o svůj text a zjistit, jak uspěje v konkurenci ostatních před odbornou porotou.

Přijímáme dosud nezveřejněné práce jakéhokoli druhu a žánru.


Sborníky vítězů předchozích ročníků:

Prvotiny 2022
Prvotiny 2020
Prvotiny 2018
Prvotiny 2016