Projekt Cizojazyčná literatura

Projekt je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel.

54 center v ČR (vždy v krajské knihovně a ve třech pověřených knihovnách v kraji) nabízí možnost zapůjčit si formou MVS nebo přes výměnné soubory knihy různých jazykových mutací. Primárními jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština, ale snažíme se soubory obohatit i jinými jazyky, např. slovenštinou, polštinou, italštinou.

Seznam nabízené literatury v Knihovně města Olomouce (pdf, 251 KB)

V případě zájmu

  1. vyberte si knihy z přiloženého seznamu
  2. kontaktujte buď svoji střediskovou pracovnici nebo přímo vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře Irenu Kotlánovou kotlanova@kmol.cz , 585 545 122