Kontakt

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
nám. Republiky 1, 779 00 Olomouc
e-mail: knihovna@kmol.cz
tel.: (+420) 585 545 111
fax: (+420) 585 232 070

oddělení pro dospělé: dospele@kmol.cz
dětské oddělení: detske@kmol.cz
čítárna a studovna: citarna@kmol.cz

MVS: objednávání v katalogu

Vedení knihovny

RNDr. Lenka Prucková – ředitelka Knihovny města Olomouce
tel.: (+420) 585 545 100, mobil: (+420) 603 819 433
e-mail: pruckova@kmol.cz

Mgr. Olga Bačuvčíková – vedoucí útvaru knihovnických služeb
tel.: (+420) 585 545 120
e-mail: bacuvcikova@kmol.cz

Dospělé oddělení

Irena Kotlánová – vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře, garant meziknihovní výpůjční služby
tel.: (+420) 585 545 122
e-mail: kotlanova@kmol.cz
MVS: mvs@kmol.cz

Mgr. Ivana Chudobová – Osobnosti střední Moravy
tel.: (+420) 585 545 127, (+420) 585 545 128
e-mail: osobnosti@kmol.cz

Martin Benčík – Edukační centrum
tel.: (+420) 585 545 129
e-mail: bencik@kmol.cz

Hudební oddělení

Petr Sič
tel.: (+420) 585 545 125
e-mail: hudebni@kmol.cz

Dětské oddělení

Mgr. Milena Orlichová – vedoucí oddělení pro děti a mládež
tel.: (+420) 585 545 126
e-mail: detske@kmol.cz

Oddělení knihoven v městských částech a střediska Olomouc

Bc. Pavlína Charvátová – oddělení knihoven v městských částech a střediska Olomouc
tel.: (+420) 731 123 072
e-mail: region2@kmol.cz

Kateřina Ladýřová – oddělení knihoven v městských částech a střediska Olomouc
tel.: (+420) 739 248 381
e-mail: region@kmol.cz

Útvar doplňování a zpracování knihovního fondu (Oddělení katalogizace)

Kateřina Petrová – vedoucí útvaru doplňování a zpracování knihovního fondu
tel.: (+420) 585 545 140
e-mail: petrova@kmol.cz

Útvar automatizace (IT oddělení)

Ing. Bc. Libor Housírek – vedoucí útvaru automatizace
tel.: (+420) 585 545 150, mobil: (+420) 604 289 760
e-mail: housirek@kmol.cz

Rostislav Navrátil – Správce informačních a komunikačních technologií
tel.: (+420) 585 545 151, mobil: (+420) 603 540 355
e-mail: navratil@kmol.cz

Provozně ekonomický útvar (Ekonomické oddělení)

Ing. Pavel Vítek – vedoucí provozně ekonomického útvaru
tel.: (+420) 585 545 130
e-mail: vitek@kmol.cz

Lenka Teichmannová – účetní, nákup knihovnického materiálu pro obecní knihovny
tel.: (+420) 585 545 131
e-mail: teichmannova@kmol.cz

Pobočky

Brněnská
– Denisa Kaňoková
tel.: (+420) 731 611 842
e-mail: brnenska@kmol.cz

Holice – (Úterý 13:00 – 18:00, Čtvrtek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00)
Radmila Čoupková
tel.: (+420) 730 815 717
e-mail: holice@kmol.cz 

Jungmannova
Bc. Libuše Soukopová
Petra Mazáčová

tel.: (+420) 731 123 081
e-mail: jungmannova@kmol.cz

Neředín
Mgr. Veronika Němcová
tel.: (+420) 737 115 178
e-mail: neredin@kmol.cz

Nové Sady – (Úterý 14:00 – 18:00)
Mgr. Ivana Chudobová
– Karel Mazal, Dis.

tel.: (+420) 731 669 992
e-mail: novesady@kmol.cz

Tabulový Vrch – (Pondělí 13:00 – 18:00)
– Radmila Čoupková
tel.: (+420) 731 669 993
e-mail: tabulovyvrch@kmol.cz