Edukační centrum

internet@kmol.cz / (+420) 585 545 129

Informace

Kontakt:

 • Irena Kotlánová
 • Martin Benčík

Služby:

 • besedy pro školy
 • besedy a semináře pro veřejnost
 • počítačové kurzy
 • společenská setkání
 • individuální konzultace

Počítačové kurzy

Termíny kurzů:

PC kurzy - Červen 2024

PC kurzy – Červen 2024

V červnu jsme připravili několik školení na práci nejen s počítačem ...
PC kurzy - Květen 2024

PC kurzy – Květen 2024

V květnu jsme připravili několik školení na práci nejen s počítačem ...
PC kurzy - Duben 2024

PC kurzy – Duben 2024

V dubnu jsme připravili několik školení na práci nejen s počítačem ...
 • Kurzů se může účastnit maximálně 5 lidí, kteří se dopředu přihlásí (osobně v Internetovém centru nebo telefonicky na čísle 585 545 129). Při přihlášení je třeba na sebe uvést telefonní kontakt.
 • Je možné přihlásit až dva náhradníky. Ti můžou nahradit účastníky, kteří nedorazí.
 • Pokud se přihlášený účastník nemůže z jakéhokoliv důvodu kurzu zúčastnit, je třeba nás informovat nejpozději den před začátkem kurzu.
 • Pokud se přihlášený zájemce nedostaví nejpozději 10 minut po začátku kurzu, bude jeho účast na kurzu zrušena.
 • Je nutné absolvovat celý kurz (všechny části).
 • Při ukončení kurzu se nevydává žádné osvědčení či potvrzení o navštěvování kurzu.
 • Přihlásit se na kurzy je možné nejpozději do 12 hodin dne předcházejícího začátku kurzu.
 • V případě, že bude přihlášeno málo účastníků (méně než čtyři) nebo nebude-li možné kurz uskutečnit z provozních důvodů, vyhrazuje si knihovna právo kurz zrušit. O zrušení kurzu budou přihlášení účastníci informováni telefonicky.