Výroční zprávy dle 106/1999 Sb.

Knihovna města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávy o své činnosti v oblasti svobodného přístupu k informacím v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Rok 2021 (PDF, 92kB)

Rok 2022 (PDF, 92kB)

Rok 2023 (PDF, 92kB)