Březen měsíc čtenářů 2022

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 13. ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů