Březen měsíc čtenářů 2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 14. ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů