Varhany z druhé strany

28. listopadu 2023 17:00

Dlouholetý varhaník olomoucké katedrály RNDr. Zbyněk Štěpánek pohovoří o tom, co se odehrává “za varhanami”. Nejen v tom fyzickém smyslu místa, kde v minulosti tzv. kalkanti šlapali měchy, ale hlavně v přeneseném smyslu – co ovlivňuje varhaníky při přípravě i vlastní hře na varhany, ať již při liturgii, nebo při koncertní činnosti.

Na příkladu kůru olomouckého dómu sv. Václava se dozvíme, jak poměry v době tzv. normalizace dopadaly na varhaníky, kteří trávili na kůrech kostelů stovky hodin a často viděli i do zákulisí vztahů mezi církví a státem.

Dalším tématem besedy bude varhanní hudba, ale opět “z druhé strany”, tedy ta, která je neprávem opomíjena nebo upadla v zapomenutí. Závěr besedy bude o otázce, jaká je budoucnost varhan a varhanní hudby. V Olomouci máme tolik kvalitních varhan, že o optimistické odpovědi na tuto otázku nemůže být pochyb.

Kdy: 28. 11. 2023 17:00 - 28. 11. 2023 18:30

Kde: Edukační centrum

Co: beseda