Jak chránit děti před nebezpečím pornografie?

18. května 2023 17:00

Rozšiřovat povědomí o rizicích sledování pornografie je jedním z hlavních cílů Petera Luptona. Lidé si mohou na pornu vybudovat závislost, která pak negativně ovlivňuje jejich život. Závislost na pornu je podkategorií sexuální závislosti. Stále více mladých mužů kolem 20 let trpí erektilní dysfunkcí, Problém sledování porna se navíc týká i nezletilých a dětí z čehož vycházejí další problémy a mylné představy při utváření vlastní sexuality.

V dnešní době mají děti velmi snadný přístup k internetu a tedy i k pornografii. Poprvé se setkají s pornografickým obsahem již v 11 letech! Proč porno představuje pro děti takový problém? A jakým způsobem bychom je měli chránit?

Beseda nejen pro rodiče o prevenci a problematice pornografie.

Přednáší: Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.

Kdy: 18. 05. 2023 17:00 - 18. 05. 2023 18:30

Kde: Edukační centrum

Co: beseda