Naši čtenáři – ilustrátoři: Dobré zprávy

leden – březen 2023

Nakresli ilustraci k pohádce či příběhu se šťastným koncem.

Pravidla výtvarné soutěže KMOL Naši čtenáři – ilustrátoři

Dobré zprávy

Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let

 1. Práce doručte osobně během půjčovní doby do 31.3.2023 do oddělení pro děti a mládež KMOL, nám. Republiky 1, Olomouc, 779 00 nebo na pobočky knihovny (Brněnská, Jungmannova, Holice, Neředín, Nové Sady) nebo je lze zaslat poštou na výše uvedenou adresu oddělení pro děti a mládež.
 2. Je nutno uvést čitelně tyto údaje (práce s neúplnými údaji nebude do soutěže přijata):
  – jméno a příjmení autora
  – datum narození autora
  – adresa bydliště, telefon, email (kontakt na zákonné zástupce)
  – rodiči podepsaný souhlas o ochraně autorských práv (PDF, 68kB)
 3. Soutěžní práce zůstávají majetkem Knihovny města Olomouce.
 4. Rozměry soutěžních prací jsou omezeny na max. formát A3.

Nejlepší výtvarné práce budou vyhodnoceny a jejich autoři odměněni. Z nejzdařilejších prací uspořádáme výstavu.

KDK SKIP ČR – Dobré zprávy

Kdy: 01. 01. 2023 00:00 - 31. 03. 2023 00:00

Kde: Oddělení pro děti a mládež, Pobočky knihovny

Co: pro děti, soutěž