Beseda - Narození Páně ve výtvarném umění

Datum akce: 
Čtvrtek, Listopad 2, 2017 - 15:30
Lokace: 
Internetové centrum
Text: 

Téma listopadové besedy navodí atmosféru blížících se vánočních svátků. Společně se podíváme, jak se v průběhu staletí v dílech malířů i sochařů zobrazovalo narození Ježíše Krista, jak se v různých časech měnil i pohled na jeho zrození a jak jej vnímali lidoví umělci. Posluchači se také dozví, proč tento kult ve své podobě přežívá a jak se mění.

Přednáška je pokračováním cyklu besed probíhajících ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll v budově knihovny na naměstí Republiky.

Besedu povede Mgr. Věra Mičková, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci (český jazyk, výtvarná výchova, dějiny umění).

Věra Mičková žije v Olomouci. Mimo pedagogické činnosti, ve které se zabývá výtvarným uměním v celé jeho šíři, se věnuje tkaní gobelínů s historickými i moderními náměty, které vystavuje v galeriích v České republice i v zahraničí.