Beseda - Deník Otty Wolfa

Datum akce: 
Čtvrtek, Červen 1, 2017 - 15:30
Lokace: 
Hlavní budova
Text: 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE

Deník Otty Wolfa 1942-1945

Válečné deníky a memoáry jsou prameny, které konkretizují dopad válečných událostí na životy jednotlivců a obohacují tak oficiální historická data o důležitý osobní rozměr. Vedle světoznámých deníků pronásledovaného židovského obyvatelstva jako Deník Anny Frankové má také olomoucký kraj svůj subjektivní dokumentární pramen v Deníku Otty Wolfa: 1942-1945 (1997), který si patnáctiletý chlapec začal psát, když jeho rodina nenastoupila do transportu a začala se skrývat v okolí Olomouce. Při besedě se budeme věnovat okolnostem zachyceným v deníku a jeho významu pro současnost.

Beseda se koná ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll a povede ji lektorka z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP Mgr. Petra Kožušníková.