Současnost

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby obyvatelům města Olomouce a okolí. Organizačně je členěna na útvar knihovnických služeb, útvar doplňování a zpracování knihovního fondu, provozně ekonomický útvar, útvar automatizace a útvar vzdělávání, kulturních aktivit, databází a ediční činností.

V ústřední budově na náměstí Republiky se nacházejí tato oddělení:

půjčovna pro dospělé čtenáře

půjčovna hudebnin a hudebních nosičů

čítárna a studovna

internetové centrum

Na území města Olomouce dále poskytuje knihovnické služby 6 městských poboček a 9 knihoven v městských částech

Automatizovaný výpůjční protokol (půjčování přes počítač), který je zaveden v celé knihovně a je spojen se službami jako sms a mailové předupomínky, rezervace fondu nebo vyhledávání, rezervace a prodlužování přes web; zrychluje komunikaci se čtenářem a dává větší prostor individuální knihovnické práci.

Vzdělaní, profesionální a komunikativní knihovníci a knihovnice, jejich vztah ke čtenářům a porozumění pro potřeby uživatelů jsou tu proto, aby čtenáři do knihovny chodili rádi a půjčovny nezely prázdnotou.

Bezplatný internet pro každého doplňuje moderní informační služby a přivádí k nám další návštěvníky. Zdarma jsou také školení pro olomouckou veřejnost se zřetelem na minoritní skupiny obyvatel (senioři, nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené).

Nabízíme i dostatečně širokou provozní dobu včetně sobot, co nejméně výkyvů a změn. Knihovna neuzavírá své prostory ani v etních měsících, ani přes vánoční svátky; naopak v době všech školních prázdnin se půjčovní doba dětských oddělení knihoven rozšiřuje i na dopolední hodiny. Za našimi imobilními spoluobčany jezdíme do domů s pečovatelskou službou (na Peškově, Erenburgově a Fischerově ulici).

Půjčování knih a ostatních dokumentů je pozitivně ovlivněno nákupem žádaného knihovního fondu. Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu knihovny, je možno ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby získat z jiné české či zahraniční knihovny.

Knihovna mimo svoji hlavní činnost, kterou je bezesporu půjčování knihovních dokumentů a poskytování informačních služeb, připravuje i řadu vzdělávacích, kulturních a zábavných akcí pro děti a dospělé, jejichž cílem je především propagace služeb a možností knihovny. K nejznámějším patří:

 • Noc s Andersenem - celostátní akce pro děti plná her, pohádek a fantazie spojená s nocováním v knihovně;

 • literární soutěž PRVOTINY završená sborníkem a slavnostním vyhodnocením;

 • Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského kulturního dědictví - budova na náměstí Republiky a kubistická vila na Brněnské ulici;

 • akce v každoročním Týdnu knihoven;

 • cyklické hudební podvečery Gramopárty aneb Sdílená radost, kdy se seznámení s různými žánry klasické i zcela moderní hudby ujímají sami účastníci - hudební amatéři a nadšenci;

 • celostátní akce Den pro dětskou knihu;

 • vědomostní soutěž pro všechny dětské čtenáře "Človíček a Země";

 • Literární kavárny - besedy s osobnostmi kulturního, společenského a politického života;

 • výstavy v Internetovém centru na náměstí Republiky, v půjčovně pro dospělé čtenáře a ve foyeru pobočky
  na Brněnské ulici.

 

Knihovna sama vytváří internetově přístupnou elektronickou databázi osobností střední Moravy, z níž čerpá každoročně vydávané tištěné kalendárium Osobnosti střední Moravy.