Archiv aktuálních informací

Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připravili další cestopisný podvečer, tentokrát s názvem "Cestopárty - Haiti - ztracená perla Karibiku"

I my se přidáváme k Muzejní noci v Olomouci. Připravili jsme pro všechny zajímavý program.

Zveme všechny na besedu Historie baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Zveme všechny na další veřejné čtení a Noc literatury.

Knihovna města Olomouce zve Vaši třídu na Workshop tvůrčího psaní pro školy. Tato akce je určena pro druhý stupeň základních škol a školy střední. Workshop bude probíhat v měsíci červnu 2016.

Stránky