Na slovíčko o Haiti

28. dubna 2022 16:30

Beseda s Romanem Musilem, který zde dlouhá léta žil a pomáhal.

  • o působení Arcidiecézní charity Olomouc v jedné z nejchudších zemích světa
  • o působení Romana Musila, zemětřesení, hurikánech, radostech a strastech Haiťanů

V roce 2005 započala Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) své působení na Haiti, kde se zaměřuje na pomoc těm nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel v těžce dostupných oblastech, které stojí mimo zájem vlády a dalších organizací. Soustředí se především na zvýšení vzdělanosti, zlepšení zdraví, zemědělství a komunitní rozvoj.

Arcidiecézní charita Olomouc poskytovala humanitární pomoc po ničivém zemětřesení v roce 2010, které zasáhlo hlavní město Port au Prince, včetně okolních oblastí a vyžádalo si přes 220 tisíc obětí, pomáhala i po hurikánu Matthew v roce 2016 a zemětřesení v roce 2021.

Největším rozvojovým projektem ACHO je Adopce na dálku.

Kdy: 28. 04. 2022 16:30 - 28. 04. 2022 18:00

Kde: Pobočka Jungmannova

Co: beseda